Warsaw

Anmeldung karte imprint
1 2 3 4 5 6 7 8


Berlin

imprint karte anmeldung
1 2 3 4 5 6 7 8


MINIATURES: FOOD

Traditional | Hip | Beerprice
MINIATURES: FOOD

Traditional | Hip | Beerprice

Taking the Bus in Warsaw

MINIATURES: PUBLIC TRANSPORT

Kinds | Ticketprice

ZAMEK KRÓLEWSKI 1

Dawna siedziba królów i prezydentów Polski,
przykład późnej powojennej odbudowy.

WARSCHAUER KÖNIGSSCHLOSS
Ehem. Sitz der Polnischen Könige und Präsidenten,
ein Beispiel für den späteren Wiederaufbau nach dem Krieg.


1 BERLINER STADTSCHLOSS

Bedeutendes historisches Gebäude. Aktuell im Wiederaufbau.


ZAMEK MIEJSKI W BERLINIE
Budynek istotny dla historii Berlina i Niemiec.
Obecnie w trakcie odbudowy.

MINIATURES: SOUVENIRS

MINIATURES: SOUVENIRS


RYNEK STAREGO MIASTA 2

Serce średniowiecznego miasta,
odbudowane jako atrakcja turystyczna.

WARSCHAUER ALTSTADTMARKT
Das mittelalterliche Herz der Stadt,
als Touristenattraktion wieder aufgebaut.


2 NIKOLAIVIERTEL

In unterschiedlichen Stilen in den 1980ern
wiederaufgebautes Altstadtviertel.

DZIELNICA ŚW. MIKOŁAJA
Dzielnica Starego Miasta odbudowana w latach 1980.
Odwołania do różnych stylów architektonicznych.


POMNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 3

Upamiętnienie zniszczenia miasta.

DENKMAL DES WARSCHAUER AUFSTANDES
Erinnerung an die Zerstörung der Stadt.


3 PARKPLATZ VOR DEM ROTEN RATHAUS

Beispielhafte Brache / Nichterinnerungsort.

PARKING PRZED CZERWONYM RATUSZEM
Przykład nieużytku / miejsce nie-pamięci.

MINIATURES: PARKS

MINIATURES: SHOPPING MALLS

MINIATURES: PUBLIC TRANSPORT

Kinds | Ticketprice

Taking U5 to Weberwiese


GALERIOWIEC PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 72 4

Modernistyczny blok zbudowany na gruzach getta


LAUBENGANGHAUS IN DER ALLEE DER SOLIDARNOŚCI 72
Moderner Wohnblock aufgebaut auf den Ruinen des Ghettos.


4 LAUBENGANGHÄUSER

Frühe Ideen für DDR-Wohnungsbau.
Ende der 1940er Jahre.

GALERIOWIEC
Wczesne koncepcje NRD-owskiej architektury mieszkaniowej,
koniec lat 1940.


SOCREALISTYCZNY BLOK 5

Ulica Andersa - blok mieszkalny,
przykład socrealistycznej zabudowy z lat 50. XX w.

REALSOZIALISTISCHER WOHNBLOCK
Wohnblock in der Andersa-Straße.
Beispiel einer realsozialistischen Bebauung der 1950er Jahre.


5 HENSELMANN HOCHHAUS

Erstes Hochhaus der damaligen Stalinallee -
Sozialistische Architektur nach Moskauer Vorbild.

WIEŻOWIEC HENSELMANNA
Pierwszy wieżowiec przy ówczesnej Stalinallee (Aleja Stalina) –
socjalistyczna architektura według wzorów moskiewskich.


OSIEDLE ZA ZELAZNA BRAMA 6

Osiedle z lat 1960/1970,
radykalna modernistyczna urbanistyka w duchu Le Corbusiera.

Wohnanlage aus den 1960er/1970er Jahren.
Radikale moderne Stadtplanung im Geiste von Le Corbusier.


6 PLATTENBAU FRIEDRICHSHAIN-WEST

Sehr verbreitete Plattenbauweise der DDR der 1970er/1980er Jahre.


DOM Z WIELKIEJ PŁYTY NA FRIEDRICHSHAIN-WEST
Technologia budowlana powszechna w NRD w latach 1970/1980.


EMILIA 7

Pawilon ze sklepem meblowym przekształcony na tymczasową
siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
przeznaczony do rozbiórki.

Ehem. Möbelpavillon, umgestaltet in den temporären
Sitz vom Museum für Moderne Kunst in Warschau,
für den Abriss vorgesehen.


7 BERGHAIN

Ehemaliges Heizkraftwerk, jetzt Technoclub.
Typisches Beispiel für kulturelle Umnutzung.


Dawny budynek elektrociepłowni, obecnie klub techno.
Typowy przykład adaptacji do nowej funkcji.

MINIATURES: SHOPPING MALLS

MINIATURES: PARKS


PALAC KULTURY I NAUKI 8

Najważniejszy budynek socrealistyczny w mieście,
jeden z symboli Warszawy.

KULTUR- UND WISSENSCHAFTSPALAST
Das wichtigste realsozialistische Gebäude in der Stadt,
eines der Symbole von Warschau.


8 FRANKFURTER TOR

Weit sichtbare Doppeltürme als Abschluss der damaligen
Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee.

BRAMA FRANKFURCKA
Widoczne z daleka bliźniacze wieże jako zamknięcie osi
ówczesnej Stalinallee (Alei Stalina), dzisiejszej Karl-Marx-Allee.

Odkrywanie miasta / Spacery architektoniczne

Spacery odbędą się trasami, łączącymi podobne wątki architektoniczne, kulturowe i społeczne obu miast. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że po Warszawie w Berlinie będą oprowadzać warszawiacy, zaś Berlin przybliżą warszawiakom w ich mieście goście z Berlina. W wybranych punktach trasy przewodnicy skomunikują się ze sobą na żywo - miejsca te posłużą za węzły jeszcze mocniej spajające obie narracje.

Po Berlinie oprowadzają:
Beata Chomątowska (Stacja Muranów) & Grzegorz Piątek (Centrum Architektury)

Po Warszawie oprowadzają:
Luise Scholl & Hajo Toppius (Kollegen 2,3)

projekt:
Luise Wilhelm (Kollegen 2,3)

Organizatorzy:
Instytut Polski w Berlinie,
Goethe-Institut w Warszawie

partner:
Muzeum Warszawy

Spacery architektoniczne są częșcią projektu Zamiana miejsc.

Stadtentdeckung / Architekturführung

Die Führungen verbinden ähnliche architektonische, historische, städtebauliche und kulturelle Phänomene der beiden Städte mit einer Besonderheit: In Berlin werden die Warschauer ihre Stadt vorstellen, in Warschau hingegen die Berliner. An Kommunikationsknoten wird es eine Livestream-Verbindung geben, die die jeweiligen Erzählungen einander näher bringen.

Durch Berlin führen:
Beata Chomątowska (Stacja Muranów) & Grzegorz Piątek (Centrum Architektury)

Durch Warschau führen:
Hajo Toppius & Luise Scholl (Kollegen 2,3)

Gestaltung:
Luise Wilhelm (Kollegen 2,3)

Veranstalter:
Polnisches Institut Berlin
Goethe-Institut Warschau

Partner:
Museum der Stadt Warschau

Die Architekturführungen finden im Rahmen des Projekts Seitenwechsel statt.